Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Samira Dahri for nrc.nl
Jan 23 ’16

Salafisme is de oplossing tegen radicalisering

Hoezo zouden Nederlandse jongeren die hier geboren en getogen zijn moeten integreren of zich aanpassen? Accepteer ze en laat ze in hun waarde. Het is tijd voor zelfreflectie, voor iedereen, schrijft Samira Dahri.

Vele islamitische ouders maken zich zo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur