Article

Dec 14 ’17

In de controle op het Europees bankentoezicht zit een riskante lacune

Kay Scheller, president van het Bundesrechnungshof (Duitse rekenkamer) en Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer.

In reactie op de eurocrisis…