Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 28 ’16

Zwaartekrachtgolven Een nieuwe blik op het heelal — 'Wij fysici hebben er een nieuw zintuig bij'

De ontdekking van zwaartekrachtgolven zal het beeld dat wij van het universum hebben op zijn kop zetten. Fysicus Jo van den Brand was lid van het team dat de ontdekking deed. De vondst werd beloond met een prijs van vijf miljoen dollar.

De ontdekking …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs