Article

Aug 27 ’20

Tech is niet alleen bevrijdend, maar ook beknellend

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roland van der Vorst

Adformatie, De Groene Amsterdammer, De Tijd, FD