Article

Timothy Broas for de Volkskrant
May 19 ’14

Vrijhandelsverdrag — Samen creëren we werk

Behoud van concurrentievermogen en creatie van hoogwaardige banen nopen tot vrijhandelsverdrag.

Het grote belang van de internationale handel voor de Nederlandse samenleving en -economie en voor de relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten is e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur