Article

Oct 03 ’14

O ironie, gij smaakt zo zoet

Meer dan 1 jaar na de invoering van de vernieuwde GAS wet lijken de burgemeesters te ontwaken uit de roes van willekeur en partijdigheid die hun heldere blik op het boetesysteem lang benevelde. Nu de parketten, zoals voorspeld, van zins zijn hun over…

auteur

Get notified of new articles from this auteur