Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anton Goegebuur for De Stentor
May 30 ’17

Verdachten ontvoering Doornspijker donderdag voor de rechter

Een ruzie in de drugswereld was eind vorig jaar vermoedelijk de reden voor de gewelddadige en opzienbarende ontvoering van Ronald Maurits uit Doornspijk…

auteur

Get notified of new articles from this auteur