Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stefan Verwer for Joop
Nov 18 ’14

Minister Ploumen verzuimt mondiaal beleid actief burgerschap

De huidige Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen heeft met haar hulp- en handelagenda en haar experiment met partnerschappen tussen Nederlandse maatschappelijke organisaties en de overheid aanzienlijke verand…

auteur

Get notified of new articles from this auteur