Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart Berden, Kees van Laarhoven for Eindhovens Dagblad
Nov 24 ’16

Beloon een arts ook voor het niet behandelen

Medische zorg is te veel gericht op ingrijpen. In plaats daarvan moet het gesprek worden aan-gegaan over overwegingen om niet te behandelen en levens-einde-vraagstukken.

Onlangs is de campagne 'Betere zorg begint met een goed gesprek' gestart om aanda…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Bart Berden

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, FD

Kees van Laarhoven

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad