Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 18 ’15

De toekomst draait niet enkel om technologie

Dit is niet vreemd. Technologie - en informatietechnologie in het bijzonder - zullen een belangrijk onderdeel van de toekomst vormen. Voor ieder probleem waar de maatschappij nu mee kampt, of het nu gaat om zorg, armoede of onderwijs, zal IT onderdee…

auteur

Get notified of new articles from this auteur