Article

Splitsingsplicht niet beste recept voor mbo

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bereidt een wet voor die ROC’s met meer dan 5000 leerlingen in beginsel verplicht tot…