Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Adriaan van Abeelen for Brabants Dagblad
May 03 ’14

Principes laten varen voor geld

gastopinie

door Adriaan van Abeelen

De discussie over windturbines zoals die de laatste weken is gevoerd in het BD neemt een verkeerde wending door eenzijdig de nadruk te leggen op het financiële aspect.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur