Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tosca Abrahams for Numrush
May 26 ’16

Wizenoze maakt het internet toegankelijk voor onze kinderen

WizeNoze is een Nederlandse startup die als doel heeft om het internet beter geschikt te maken voor kinderen. De startup probeert dit onder meer te doen door het aanbieden van een nieuw soort zoekmachine en een speciaal soort content voor kinderen.

Wi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur