Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ben Geerdink for de Gelderlander
Jun 15 ’16

Mbo-onderwijs zo gek nog niet

Onder de kop 'Mbo-onderwijs' geeft Hans-Peter Helder in de krant van afgelopen vrijdag aan de hand van enkele voorbeelden een beeld van het mbo-onderwijs, dat naar onze overtuiging geen recht doet aan de werkelijkheid.

Jaarlijks bezoeken ongeveer een …

auteur

Get notified of new articles from this auteur