Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 11 ’17

Column — Pijnprikkels en impulsaankopen

Hoe beslis je om iets te kopen?

Daar denk je even goed over na. Toch? Voordat je besluit je portemonnee te trekken om je zuurverdiende centjes uit te geven. Helaas, waren we maar zo rationeel. In de winkelstraat neemt het instinct het van ons over. Al…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roland Duong

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden