Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald Veerman for De Telegraaf
Jan 24 ’15

SPAARDER RADELOOS

Spaarders worden almaar radelozer door de extreem lage rente. Nederlanders gaan noodgedwongen op zoek naar een andere bestemming voor hun geld, nu dit op de bank nauwelijks nog iets oplevert.

Ruim vier op de tien spaarders geven aan het geld gedeeltel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur