Article

Brieven — Brieven

Geen halvering

Rekentoets hard nodig

In NRC van woensdag 17 december staat in het redactionele commentaar de zin: „Van 155 dollar per vat daalde de olieprijs vanmorgen tot 59 dollar – bijna een halvering.”…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs