Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Therese van Warmerdam for BN DeStem
Jan 02 ’17

Na vele jaren heeft de laatste medewerker de drukkerij definitief verlaten — Deur is nu dicht bij Roto

De ooit overvolle parkeerplaats van drukkerij Roto Smeets Etten ligt er verlaten bij. Sinds 1 januari 2017 is de fabriek gesloten. Achter de muren zijn de lange gangen leeg en liggen de negen persen stil. In de metershoge fabriekshallen tikt hoog aan…

auteur

Get notified of new articles from this auteur