Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Toon Kolkman for Tubantia
Mar 19 ’15

Vergaderen als vrijetijdsclubje — Ondanks de beste bedoelingen hebben raadsleden in stadsdeel Zuid voor onrust gezorgd in wijken en stadsdeelkantoor.

beschouwing

AGENDA

Enschede - Ambtenaren zijn loyaal, ook in Enschede. Dus mopperen ze niet openlijk over de gang van zaken in Enschede-Zuid. Ook niet over de grote lading werk die ze dinsdag ineens op hun bord geschoven kregen. De raadsleden in de sta…

auteur

Get notified of new articles from this auteur