Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tosca Abrahams for Numrush
Jun 15 ’16

Vandebron: De AirBnB voor duurzame energie

Energie verkregen uit duurzame bronnen is een steeds belangrijker wordend onderwerp. Hoewel ook grote energiemaatschappijen op de behoefte van de consumenten proberen in te spelen door ‘groene energie’ aan te bieden, lijken Nederlandse startups steed…

auteur

Get notified of new articles from this auteur