Article

Bernard Roelen, Henk-Jan Schuurman for NEMO Kennislink
Jun 22 ’16

Xenotransplantatie: van orgaan naar celtransplantatie

Toen het mogelijk bleek humane embryonale stamcellen te kweken, waren de verwachtingen hoog gespannen. Binnen afzienbare tijd zouden vanuit stamcellen in vitro menselijke organen kunnen worden gekweekt, geschikt voor transplantatie. Deze weefsels zou…