Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Thornton A. May for Computerworld
Nov 15 ’16

9 tips voor het uitbroeden van Grote IT-Ideeën

Wat is belangrijk als je de toekomst richting probeert te geven? Er is eigenlijk geen consensus te vinden over hoe we ideeën voor onze toekomst prioriteit moeten geven en daarom heb ik met enkele futurologen systematisch na proberen te denken over Gr…

auteur

Get notified of new articles from this auteur