Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sergio van Tiel for nrc.next
Jul 03 ’14

ik@nrc.nl Tas gevonden

Ik stap net de trein in als een jonge vrouw langs me naar buiten schiet. Zwaaiend met een rugzak staat ze op het perron: „Wie is zijn tas vergeten?!” Niet veel later stapt ze weer in, zonder tas. De trein begint te rijden, een conducteur stapt onze c…

auteur

Get notified of new articles from this auteur