Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 12 ’15

Alles verandert binnen de C-suite

Niet alleen de rol van CIO transformeert, ook de andere bestuurders gaan anders werken.

We hebben het in de IT-wereld vaak over de veranderende rol van de CIO. Maar in dit continue debat wordt weleens vergeten dat er meer C-functies zijn naast die van…

auteur

Get notified of new articles from this auteur