Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bernt van der Heijden for Eindhovens Dagblad
Jul 27 ’16

Straatnamen — Antoon van de Ven, bouwer en burgemeester

Iedere gemeente heeft er wel een paar. Straatnamen die je je wenkbrauwen doen fronsen, op je lachstuipen werken of een bijzondere historische lading hebben. Wat gaat achter die namen schuil?

Zoekmachine Google slaat niet op hol bij het intikken van de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur