Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bianca Brasser for Metro
Sep 04 ’16

Dik zes uur zonder internet, recht op 'n vergoeding?

In menig woning werd afgelopen zaterdag gemopperd. Modems werden tevergeefs opnieuw opgestart en stekkertjes gefrustreerd uit de internetkastjes getrokken en er weer ingedaan. Allemaal met het doel de internetverbinding weer aan de praat te krijgen. …

auteur

Get notified of new articles from this auteur