Article

Emma Brunt, Alex Korzec for De Groene Amsterdammer
Jul 02 ’14

Zelfkennis als kompas — Op een paaltje voor het eigen huis

Socrates, Michel de Montaigne, Sigmund Freud: allen vonden het een uitstekende gewoonte om het eigen gedrag te onderwerpen aan kritische vragen. Ook vele Hollywood-personages gaan op onderzoek naar zichzelf. Maar hoe weet een mens wat zijn ‘ware’ ik …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs