Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sacha Evers for De Telegraaf
Aug 16 ’14

■ DIGITALE KAARTEN

Ik lees steeds meer over zelfrijdende auto’s. Persoonlijk zit ik daar niet op te wachten en ik snap ook de moeilijkheden eigenlijk niet. Er zijn toch al digitale kaarten voor navigatiesystemen van alle wegen ter wereld. Kan een autonome auto die niet…

auteur

Get notified of new articles from this auteur