Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 31 ’16

Schrijf vrouwen niet voor hoe zij emanciperen

Feminisme

Wij vinden dat vrouwen vrij moeten zijn om zelf te bepalen hoe ze hun leven willen inrichten.

Feministes lijken steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar te staan bij de interpretatie van misstanden in de islam en sekseongelijkheid in niet-west…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs