Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

A van der Leeuw for PlusOnline
Sep 12 ’16

Drie op de vier ouderen willen vaccinatie

Driekwart van de 60-plussers wil dat er een vaccinatieprogramma komt waardoor ze beter beschermd zijn tegen longontsteking, gordelroos en kinkhoest. Dat schrijft Unie KBO in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze drie infectieziekten veroorzaken al jaren…

auteur

Get notified of new articles from this auteur