Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart Vrolijk for Eindhovens Dagblad
Jan 02 ’16

Onderwijs is basisbehoefte

Het belang van onderwijs in nood- situaties, naast voedsel, water en onderdak, heeft meer erkenning nodig.

Drie maanden lang sprak de elfjarige Nuha tegen niemand, getraumatiseerd als ze was door het overlijden van haar broer en zus in de Syrische oor…

auteur

Get notified of new articles from this auteur