Article

Anton van Zantbeek for De Tijd
Oct 09 ’14

Opinie — Met de 'doorkijk belasting' is een nieuwe fiscale draak geboren.

De 'doorkijktaks' lijkt net zo'n miskleun als de met rode kaken afgeschafte 'rijkentaks'. Michel I had beter ingezet op een grondige renovatie van het bestaande fiscale kader.

Wat er in de aanloop naar de regering-Michel I aan fiscale plannen is rondg…

auteur

Get notified of new articles from this auteur