Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alain Dujardin for Adformatie
Jul 04 ’16

Vergeet de goudvis, neem een robot

Robots komen langzaam ons leven binnen. Tijd om de confrontatie aan te gaan.

Mijn zoon wilde graag een huisdier. En omdat ik allergisch ben voor zowat elk levend wezen, dachten we na over een goudvis. Geen gedoe. Weinig geluid. En eenvoudig op te voed…

auteur

Get notified of new articles from this auteur