Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anne de Blok for Follow the Money
Nov 11 ’14

Antwoord op Kamervragen 'Vissen naar subsidie'

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma werd door de Kamerleden Van Gerven (SP), Dikkers en Leenders (beiden PvdA) tot verantwoording geroepen, maar haar antwoorden blijven summier.

Follow the Money en Brandpunt Reporter deden gezamenlij…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Anne de Blok

De Correspondent, Follow the Money, Reporters Online