Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 07 ’15

Laat papa toch lekker zelf bepalen hoeveel hij werkt

Een vierdaagse werkweek, een zesurige werkdag, een half jaar babyverlof. Wie wil dat nou niet? Wij liberalen niet, schrijven de VVD-Kamerleden Tamara van Ark en Anne Mulder .

Liberalen staan voor keuzevrijheid. Wij willen dat mensen zelf de keuze make…