Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 30 ’15

Oude K3 werkt opvolgers in tijdens afscheidstournee vol oude nummers en een nieuwe hit — Nieuwe K3: Overdonderd door het gegil

In Gent genoten dit weekeinde 13.000 fans van de eerste concerten in de afscheidstournee van K3. Tot eind april staan Josje, Karen en Kristel nog op het podium, samen met hun opvolgers. Die lieten zich behoorlijk overdonderen door hun enthousiaste pu…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stijn van Hove

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor