Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tosca Abrahams for Numrush
Jun 16 ’16

Start2stop maakt jouw benzine- of dieselauto duurzaam

Start2Stop is een van de Nederlandse startups die zich bezig houdt met het ontwikkelen van technologieën die een duurzamer klimaat als doel hebben. Start2Stop richt zich daarbij speciaal op het terug dringen van de uitlaatgassen en doet dit door een …

auteur

Get notified of new articles from this auteur