Article

Apr 30 ’15

Het Bed, bad brood-akkoord is een gedrocht voor Amsterdam

Een boodschap van fractievoorzitters Paternotte (D66), Peters (SP) en Groot Wassink (GroenLinks) voor Eberhard van der Laan

Meer dan drie jaar geleden sloeg een groep uitgeprocedeerde asielzoekers een tentenkamp op in Amsterdam-Osdorp. Mensen waarvan …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs