Article

Aale Osinga for Leeuwarder Courant
Mar 03 ’17

Veehouderijbeleidmoet duurzamer

De fosfaatproblematiek maakt duidelijk dat het milieu de groei van de bio-industrie keert. Het veehouderijbeleid bevindt zich op een doodlopende weg.

In de tweede helft van de vorige eeuw maakte de Nederlandse landbouw een industriële ontwikkeling doo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur