Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anne-Marie van de Sande for Brabants Dagblad
Feb 05 ’14

Euthanasie is een uiterst precair gebied

Laten we uiterst voorzichtig zijn bij het toestaan van euthanasie. Drie argumenten leiden tot deze conclusie.

door Anne-Marie van de Sande

De zaak in Tuitjenhorn heeft voor de huisarts het spanningsveld tussen leven en dood nog eens blootgelegd. Huisar…

auteur

Get notified of new articles from this auteur