Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Toon Kolkman for Tubantia
Mar 16 ’15

Schieten op een crosser — Er wordt geploeterd, gegraven en gein gemaakt. Aan de Kranenweg. Alles voor de cross van Jong Gelre

HOLTERHOEK - Lef hebben ze. De groep jongens van Jong Gelre Eibergen. En wilde ideeën ook. De kunst is dan om die in de praktijk te brengen. Daar wordt dezer dagen volop aan gewerkt. Alles voor het cross- en partyweekend in de Holterhoek op 21 en 22 …

auteur

Get notified of new articles from this auteur