Article

May 29 ’17

Het maatschappelijk debat over Congo behoeft eerlijke geschiedschrijving

Met “Kongo, een voorgeschiedenis” roert Lucas Catherine zich opnieuw in het gesprek over de Belgische inmenging in Congo. Maar naast boeiende inzichten en interessante dagboekfragmenten die dit oplevert, komt het vooringenomen over, wat de kracht van…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Arnold de Boer

Eindhovens Dagblad, Leeuwarder Courant, MO, Nederlands Dagblad