Article

Ronald Dijksterhuis for Leeuwarder Courant
Apr 17 ’14

Sta open voor burgerparticipatie

De nieuw gekozen gemeenteraden staan voor de moeilijke opgave de zogeheten participatiesamenleving vorm te geven. De stelling: Deze participatiesamenleving zal sterk moeten leunen op betrokken burgers en er zal gesnoeid moeten worden in het verouderd…

auteur

Get notified of new articles from this auteur