Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Taco Blauw for Tweakers
Jul 10 ’14

Europol brengt trojan-infrastructuur die zich op bankgegevens richt slag toe

Europol heeft in samenwerking met de FBI, verschillende politiekorpsen en een aantal beveiligingsbedrijven op 8 en 9 juli de servers en domeinen platgelegd die de basis vormen voor de communicatie tussen computers die geïnfecteerd zijn met de Shylock…

auteur

Get notified of new articles from this auteur