Article

Beth Gardiner for National Geographic
May 19 ’17

Kunst uit ‘gebakken lucht’: drie projecten in China

De vieze lucht van Beijing heeft ertoe geleid dat Chinese burgers zich uitspreken – en kunst creëren.

Luchtvervuiling maakt deel uit van het leven in China, is onontkoombaar en alomtegenwoordig. De vieze lucht heeft aanleiding gegeven tot een razendsn…

auteur

Get notified of new articles from this auteur