Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anne Schaap for de Volkskrant
Oct 26 ’15

Fair play — Leer de les van Max Caldas

Als je in de laatste minuut een onterecht doelpunt maakt, moet je daar eerlijk over zijn.

Onlangs gaf de bondscoach van de hockeymannen Max Caldas toe niet vals te willen spelen om te winnen. Stel je voor dat je in de Olympische finale in de laatste m…

auteur

Get notified of new articles from this auteur