Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sandra de Jong for Dagblad van het Noorden
Jan 14 ’16

‘Als varkens in de modder kunnen wroeten zijn ze blij'

Petra en Edwin Spa gaven vier jaar geleden hun baan op. Zonder ervaring startten ze in Uithuizermeeden hun bedrijf Waddenvarkens, dat is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijfje met tachtig varkens, een vleeskraam en waardering van topkoks.

Het boerderi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur