Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 15 ’14

De of het jongetje, zeg 't maar

"Juf, hét lichaam klinkt niet hoor! Niemand zegt dat. Dé lichaam!"

Het meisje dat dit roept is tien jaar geleden in Almere geboren maar haar ouders niet. Die hebben allebei een andere taal als eerste taal, iets wat tegenwoordig niets bijzonders is maa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur