Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 12 ’14

Waar zijn de principes van het CDA?

Mijn man en ik bezochten afgelopen weekend het partijcongres van het CDA. Onze verwachting was een bijeenkomst waar vanuit de CDA-maatschappijvisie principieel zou worden gediscussieerd over samenleving, milieu, rechtstaat, het buitenland en onze omg…

auteur

Get notified of new articles from this auteur