Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 22 ’15

Basisinkomen — Basisinkomen: minder regels, meer creativiteit

Je hoeft niet meer fulltime naar werk te zoeken, maar je kunt een bedrijf starten of vrijwilligerswerk doen.

'Te duur en niet solidair.' In het kort is dat de kritiek van Raymond Gradus op het basisinkomen (O&D, 19 mei). Het is jammer dat deze kritiek…